• Завантаження погоди...
  • --
  • :
  • --
  • |
  • року

15300, м. Корюківка,

вул. Індустріальна, 40

(04657) 3-43-53

(04657) 3-43-52

Цілі діяльності підприємства

Мета і предмет діяльності Підприємства

Підприємство створено з метою:

ведення лісового господарства, охорони, захисту, раціонального використання та відтворення лісів;

охорони, відтворення та раціонального використання державного мисливського фонду на території мисливських угідь, наданих у користування підприємству.

Основними напрямками діяльності Підприємства є:

Проведення заходів з відновлення лісів, підвищення їх продуктивності, створення насаджень із швидкоростучих і технічно цінних порід.

Здійснення заходів із заміни малоцінних низькопродуктивних насаджень на високопродуктивні, залісення малопродуктивних земель.

Організація лісонасінневої справи і лісових розсадників.

Збереження та посилення захисних властивостей лісів, лісонасаджень, що виконують захисні, водоохоронні, санітарно-гігієнічні, оздоровчі та рекреаційні функції.

Поліпшення стану і підвищення продуктивності лісів.

Охорона лісів і захисних лісонасаджень від незаконних порубів, пошкоджень, самовільного сінокосіння, випасання худоби в заборонених місцях іа інших лісопорушень, притягнення до адміністративної відповідальності лісопорушників та стягнення з них збитків відповідно до чинного законодавства.

Охорона лісів і захисних лісонасаджень від пожеж, здійснення протипожежних заходів, захист лісів від хвороб та шкідників.

Облік лісових користувань.

Виробництво продукції та товарів народного споживання, проведення лісозаготівельних та лісопильно-деревообробних робіт.

Ведення мисливського господарства, контроль за веденням мисливського господарства і дотриманням правил полювання мисливцями та усіми користувачами мисливських угідь, які розміщені та проводять полювання пи адміністративній території, що закріплена за Підприємством, в межах Корюківського і Щорського районів.

Здійснення біотехнічних заходів, що спрямовані на підвищення продуктивності і поліпшення якості мисливських угідь та зростання чисельності мисливських тварин.

Організація та проведення полювання, в тому числі й полювання іноземними громадянами, реалізація мисливських тварин та продукції полювання, в тому числі і за кордон.

Ведення рибного господарства.

Ведення сільського господарства, в тому числі вирощування, зиготівля, зберігання і переробка сільськогосподарської продукції та її реалізація. 

Облік лісового фонду і реєстрація всіх змін у його складі; розробка і і юдин і ні по підлеглості матеріалів про розподіл лісів на групи та застосування лісових такс і зміну границь лісництв.

Проведення матеріальної та грошової оцінки лісу на лісосіках, призначених до рубки; проведення рубок з додержанням діючих настанов і правил.

Забезпечення підвищення продуктивності праці на основі механізації трудомістких лісокультурних і лісогосподарських робіт. 

Популяризація серед населення значення збереження і правильного використання лісів і захисних лісонасаджень; залучення громадськості до справи відтворення та охорони лісів. 

Здійснення капітального будівництва, ефективне використання виробничих фондів і капітальних вкладень, технічного переозброєння І Іідпрпємства.

Складання виробничих, фінансових та інших планів в межах установлених контрольних цифр та лімітів, балансів прибутків та витрат, кошторисів; подання їх по підлеглості та здійснення заходів по їх виконанню.

Організація первинного обліку, складання зведених фінансових та статистичних звітів.

Здійснення соціального захисту працівників, поліпшення їх житлових та культурно-побутових умов, організація торгового обслуговування та громадського харчування працівників, контроль за дотриманням законодавства з охорони праці.

Визначення основних напрямків розвитку, підготовка пропозицій по с творен і по науково-технічних, технологічних, нормативних розробок, організація їх впровадження.

Здійснення зовнішньо-економічної діяльності; співробітництво з міжнародними та іноземними організаціями і громадянами, відкриття валютних рахунків в установах банків.

Торговельна діяльність у сфері оптової, роздрібної, комісійної і громадського харчування по реалізації продукції, продовольчих і непродовольчих товарів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів.

Виробництво товарів народного споживання

Проведения робіт щодо сертифікації продукції та ії штрихкодового

маркування.

Внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів і вантажів автомобільним та залізничним транспотранспортом.

Створення та експлуатація власної мережі багатопрофільних маї а ними, пунктів харчування, побутового обслуговування населення.

Розробка та реалізація інноваційних проектів з метою плоскіша непі їм виробництва.

Інші види діяльності, що випливають з мети та предмету діяльності які не заборопепі чинним законодавством України.