• Завантаження погоди...
  • --
  • :
  • --
  • |
  • року

15300, м. Корюківка,

вул. Індустріальна, 40

(04657) 3-43-53

(04657) 3-43-52

Лісовпорядкування< Попередня новина

Лісовпорядкування

  • 25.06.2021 16:43 - давність новини: 1 р.
 

Вже з середини червня в лісах ДП «Корюківське ЛГ» буде проведено базове лісовпорядкування, дані роботи виконуються кожні 10 років. Виконувати роботи на підприємстві цього разу будуть інженери-таксатори із Київської лісовпорядної експедиції ВО «Укрдержліспроект».

Лісовпорядкування – це комплекс заходів спрямованих на отримання достовірної і всебічної інформації про лісовий фонд. На основі польових робіт та матеріалів аерофотознімання  інженери-таксатори надають картографічні матеріали та якісну і кількісну характеристику кожної лісової ділянки (площа, породний склад, вік насадження, середній діаметр та висота деревостану, повнота, запас деревини тощо).

Отримана інформація важлива для забезпечення ефективної організації та науково обґрунтованого ведення лісового господарства, охорони, захисту, раціонального використання, підвищення екологічного та ресурсного потенціалу лісів.

Затверджені матеріали лісовпорядкування є обов'язковими для ведення лісового господарства, планування і прогнозування використання лісових ресурсів.

Наше підприємство завжди готове до співпраці, тому в процесі лісовпорядкування буде врахована думка громадськості на території якої плануватимуться лісогосподарські заходи. З цією метою, просимо не байдужих громадян направляти ваші пропозиції до ДП «Корюківське ЛГ».

Лісовпорядкування передбачає:

1) відновлення у встановленому порядку меж території лісового фонду України і визначення внутрігосподарської організації;

2) виконання відповідних топографо-геодезичних робіт і спеціального картографування лісів;

3) визначення породного та вікового складу деревостанів, їх стану, якісних і кількісних характеристик лісових ресурсів;

4) виявлення деревостанів, що потребують рубок, з метою поліпшення якісного складу лісів;

5) обґрунтування поділу лісів на категорії залежно від основних виконуваних ними функцій;

6) обчислення розрахункової лісосіки, обсягів використання інших видів лісових ресурсів;

7) визначення обсягів робіт щодо відновлення лісів і лісорозведення, охорони лісів від пожеж, захисту від шкідників і хвороб, інших лісогосподарських заходів, а також порядку і способів їх проведення;

8) ландшафтні, ґрунтові, лісотипологічні, лісобіологічні та інші обстеження і дослідження лісових природних комплексів;

9) виявлення пралісів, квазіпралісів, природних лісів, типових та унікальних природних комплексів, місць зростання та оселення рідкісних та таких, що перебувають під загрозою зникнення видів тваринного і рослинного світу і підлягають заповіданню, включенню до екологічної мережі;

12) проведення науково-дослідних робіт з метою забезпечення науково обґрунтованого використання лісових ресурсів, охорони, захисту та відтворення лісів;

13) складання проектів організації і розвитку лісового господарства та здійснення авторського нагляду за їх виконанням;

14) участь у розробленні програм охорони, захисту, використання та відтворення лісів;

У матеріалах лісовпорядкування дається якісна і кількісна характеристика кожної лісової ділянки, комплексна оцінка ведення лісового господарства, що є основою для розроблення на засадах сталого розвитку проекту організації та розвитку лісового господарства відповідного об'єкта лісовпорядкування.

Проект організації та розвитку лісового господарства передбачає екологічно обґрунтоване ведення лісового господарства і розробляється відповідно до нормативно-правових актів, що регулюють організацію лісовпорядкування.